Những điều cần biết về chiến tranh

Những điều cần biết về chiến tranh

Chiến tranh có thể làm tăng hoặc giảm quyền lực của quốc gia. Có những trường hợp nước thắng trận bị suy giảm quyền lực bởi sự tàn phá trong chiến tranh và không hiếm các cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.

Tags: , ,

Lịch sử khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ trong chính trị

Lịch sử khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ trong chính trị

Tư tưởng “cánh tả” và “cánh hữu” của Pháp đã ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới những năm 1800, nhưng những khái niệm này chưa trở nên phổ biến ở các nước nói tiếng Anh mãi cho đến đầu thế kỷ 20.

Tags: ,

Một góc nhìn về xu hướng thiên tả của cử tri học vấn cao ở phương Tây

Một góc nhìn về xu hướng thiên tả của cử tri học vấn cao ở phương Tây

Thu nhập và trình độ học vấn từ lâu đã là chỉ dấu cho sự phân hóa về ý thức hệ. Ngày nay, những người giàu vẫn nghiêng về phe cánh hữu. Trái lại, mối quan hệ giữa trình độ học vấn và hệ tư tưởng đã đầu đảo ngược.

Tags: ,