Vụ Việt Á: Cán bộ có điều kiện sống tốt vẫn tham nhũng do lòng tham vô độ

Vụ Việt Á: Cán bộ có điều kiện sống tốt vẫn tham nhũng do lòng tham vô độ

Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực cho thấy những sai phạm chủ yếu xuất phát từ lòng tham, không phải từ sự nghèo khó, nhiều cán bộ có điều kiện sống rất tốt nhưng vẫn tham nhũng.

Tags: , ,