Góc nhìn quốc tế: Việt Nam đang theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản?

Góc nhìn quốc tế: Việt Nam đang theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản?

Trong một thời gian dài Việt Nam đã bị giới cánh tả quốc tế chỉ trích vì “từ bỏ nguyên lý chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx-Lenin để ủng hộ chủ nghĩa tư bản”.

Tags: , , ,

Tâm thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995

Tâm thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995

Ngày 9/8/1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi một bức thư cho Bộ Chính trị nêu quan điểm, khuyến nghị và cảnh báo về một số vấn đề có tầm chiến lược đối với đất nước vào thời điểm đó.

Tags: , , ,

Lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Việt Nam đã chứng kiến sự bất lực của hệ tư tưởng dân chủ tư sản trước nhiệm vụ cứu nước và sự chuyển giao ngọn cờ giải phóng vào tay giai cấp công nhân với đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tags: ,

Ẩn họa từ ‘loạn 12 sứ quân’ trong Đảng Cộng sản Việt Nam

K. Marx đã tiên liệu: Khi các nhà chính trị liên kết với bọn tài phiệt tài chính thì nguy cơ sụp đổ của một nền chính trị, rất gần, thậm chí cận kề. Điều đó mới là đáng nói về tai họa tham nhũng, vào chính lúc này đây.

Tags: , , ,

Từ vận nước nghĩ về chữ Tâm – chữ Tầm của người lãnh đạo

Từ vận nước nghĩ về chữ Tâm – chữ Tầm của người lãnh đạo

Những việc làm xuất phát từ những tâm địa đen tối, thường bị dân chúng lên án, chê cười, bị lịch sử “lưu danh”. Lịch sử cũng minh chứng; có rất nhiều kẻ hại dân, hại nước, rút cục đã bị nhân dân trừng phạt.

Tags: ,