Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về những nguy cơ của đảng cầm quyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về những nguy cơ của đảng cầm quyền

Lợi ích nhóm là sự biến tướng hay phát triển của chủ nghĩa cá nhân. Nó nguy hiểm hơn hẳn chủ nghĩa cá nhân vì nó dám nhân danh tổ chức, nhân danh tập thể để “làm quan phát tài”.

Tags: , , ,

Góc nhìn quốc tế: Việt Nam đang theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản?

Góc nhìn quốc tế: Việt Nam đang theo chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản?

Trong một thời gian dài Việt Nam đã bị giới cánh tả quốc tế chỉ trích vì “từ bỏ nguyên lý chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Marx-Lenin để ủng hộ chủ nghĩa tư bản”.

Tags: , , ,

Tâm thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995

Tâm thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị năm 1995

Đất nước đã có những bước phát triển đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều chướng ngại trên con đường đi lên. Vì vậy những đề xuất của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự.

Tags: , , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Báo chí, truyền thông biến thành ‘chó dại’

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Báo chí, truyền thông biến thành ‘chó dại’

Gorbachev và ê-kíp đã “bật đèn xanh” cho việc xuyên tạc lịch sử, chống chủ nghĩa xã hội, cổ xúy lối sống phương Tây… Báo chí “cấp tiến” mọc như nấm sau mưa.

Tags: , , , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: ‘Tự diễn biến’ và ‘tự chuyển hóa’

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: ‘Tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Khi hệ tư tưởng, hoạt động, lịch sử của Đảng cộng sản Liên Xô bị xét lại, xuyên tạc một cách kinh khủng, những kẻ menshevik và đồng bọn không cần phải thông minh và khó khăn nhiều để ra đòn kết liễu…

Tags: , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Sự băng hoại của đội ngũ cán bộ chiến lược

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Sự băng hoại của đội ngũ cán bộ chiến lược

Nhiều người gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô với mục đích tư lợi cá nhân. Kết quả là Đảng đã bị vấy bẩn bởi các phần tử xấu xa đê tiện, hám danh lợi, những kẻ luồn cúi bợ đỡ.

Tags: , ,