Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Tăng trưởng nhưng không chú trọng đến tính bền vững của môi trường sống và tính minh bạch, giải trình của hệ thống đã dẫn đến những hệ lụy về tham nhũng, thất thoát, tổn hại môi trường và phân hóa giàu nghèo.

Tags: , ,

Thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp trung lưu Việt Nam

Thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp trung lưu Việt Nam

Ở Việt Nam, đường làm giàu nhanh thường là đường vòng, và tầng lớp trung lưu không có thế và lực khó giành ưu đãi về đồng vốn, về phân bổ tài nguyên và thường phải vận dụng cơ chế xin cho nhiều cạm bẫy.

Tags: , , ,

Lao động trình độ thấp và tương lai khó đoán định của một nền kinh tế

Lao động trình độ thấp và tương lai khó đoán định của một nền kinh tế

Chất lượng tăng trưởng liên quan chặt chẽ tới chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam không thể thoát khỏi mô hình tăng trưởng thâm dụng lao động giá rẻ khi lực lượng chính ở các công xưởng vẫn chỉ học hết cấp ba…

Tags: ,

Người giàu ở Việt Nam kiếm tiền từ đâu?

Ở Việt Nam, cách trở thành tỉ phú nhanh nhất là ‘cạp đất mà ăn’?

Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu nền kinh tế nước ta từ khi mở cửa phát triển thế nào, người giàu làm giàu từ đâu. Tôi cũng tìm hiểu thêm về các tỷ phú trên thế giới, từ đó so sánh Việt Nam ta làm ăn có khác họ không.

Tags: , ,