Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa làm rõ và xác lập mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi.

Tags: , , ,

Tầm nhìn kinh tế tư nhân của cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Tầm nhìn kinh tế tư nhân của cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải thực sự “kỹ trị” và bền bỉ trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế thị trường, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Tags: , , ,