Làm gì để ‘vàng hóa’ lực lượng lao động của Việt Nam?

Làm gì để ‘vàng hóa’ lực lượng lao động của Việt Nam?

Việt Nam đã khá chậm chân, quá nửa thời kỳ dân số vàng đã trôi qua, thời gian để bứt phá không còn nhiều. Đây là lúc cần có cuộc cải cách đột phá về giáo dục đại học, giáo dục nghề cũng như KH&CN.

Tags: , , ,