Liệu Sư tử có thể đồng thời làm bạn với Rồng và Đại bàng?

Liệu Sư tử có thể đồng thời làm bạn với Rồng và Đại bàng?

Quan hệ giữa Singapore với Trung Quốc và Mỹ cùng lúc gia tăng căng thẳng liên quan đến mong muốn của các bên nhằm thay đổi hành vi chính trị của đối tác để đạt được lợi ích địa – chính trị, kinh tế cho mình.

Tags: , , ,

Một cái nhìn về văn hóa cầm quyền của giới lãnh đạo Singapore

Một cái nhìn về văn hóa cầm quyền của giới lãnh đạo Singapore

Đặt mục tiêu của đất nước lên trước hết, lãnh đạo của Singapore nêu cao sự gương mẫu, trách nhiệm truyền cảm hứng, hay nói cách khác là đề cao và sử dụng sự gương mẫu làm phương thức lãnh đạo.

Tags: , ,