Từng chịu nạn ‘con ông, cháu cha’, Singapore làm gì để thu hút người tài?

Từng chịu nạn ‘con ông, cháu cha’, Singapore làm gì để thu hút người tài?

Thời đầu khi tiếp quản chính quyền từ thực dân Anh vào tháng 6/1959, nền công vụ của Singapore non trẻ bị nạn tham nhũng hoành hành. Tham nhũng phổ biến ở khắp nơi, được xem là lẽ thường tình.

Tags: , ,