Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía Tây lục địa với cái giá phải trả là phía Đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực.

Tags: , ,

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hóa Việt

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hóa Việt

Một đặc điểm nổi bật của lịch sử Việt Nam mà các nhà sử học dễ nhận thấy là, trong tiến trình lịch sử, kể từ khi hình thành nhà nước đầu tiên, dân tộc ta đã phải chống ngoại xâm rất nhiều lần.

Tags: , ,

Vài suy ngẫm trước tượng đài các chiến sĩ hi sinh ở Gạc Ma

Vài suy ngẫm trước tượng đài các chiến sĩ hi sinh ở Gạc Ma

Một trong những bài học lớn ông cha để lại mà con cháu không chỉ phải nhớ mà cần thuộc làu, là mọi chiến thắng, vốn đều xuất phát từ sự đáp trả khi không còn lựa chọn nào khác, không bao giờ là sự tự hãnh…

Tags: , , , ,