Văn hóa Việt Nam với kiến trúc nhà ở: Từ truyền thống đến hiện đại

Văn hóa Việt Nam với kiến trúc nhà ở: Từ truyền thống đến hiện đại

Dù nhà ở của người Việt có thay đổi trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, quan niệm sống về nếp nhà vẫn còn được lưu giữ và việc kế thừa tôn thống, kế thừa di sản nhà ở luôn được người Việt quan tâm.

Tags: ,