Tìm hiểu về chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật

Tìm hiểu về chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật

Trong số các chủ nghĩa trong nghệ thuật trên thế giới, một trong những trường phái có ảnh hưởng nhất là chủ nghĩa hiện đại (Modernism). Chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật phản ánh bối cảnh lịch sử, xã hội của một quốc gia.

Tags: ,

Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam: Quá nhiều tác phẩm phản cảm, nông cạn

Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam: Quá nhiều thứ phản cảm, nông cạn

Người ta không còn màng đến “Nghệ thuật đương đại là gì”, khuôn vàng thước ngọc của nó là như thế nào nữa; có lẽ người ta đã quá chán nản, mệt mỏi khi đã nhiều lần bàn đến nó và chẳng đi đến đâu.

Tags: ,