Chiến tranh Việt Nam trong văn học Mỹ – từ sự thật đến tác phẩm

Chiến tranh Việt Nam trong văn học Mỹ – từ sự thật đến tác phẩm

Văn học viết về chiến tranh Việt Nam chính là nói về “Người Mỹ tìm ra chính bản thân mình”, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh “người Mỹ phải sống như thế nào và đừng để xảy ra một cuộc chiến tranh nào giống như ở Việt Nam nữa”.

Tags: , ,


Vũ Trọng Phụng và sự phê phán ‘Âu hóa’ sắc sảo hiếm có

Vũ Trọng Phụng và sự phê phán ‘Âu hóa’ sắc sảo hiếm có

Việc Âu hoá hay Tây hoá mang đặc tính hời hợt được nảy sinh từ sự xuống dốc của đạo đức, được áp đặt bởi bọn thực dân chứ không phải là kết quả của việc tự lựa chọn, chính vì vậy mà đã tạo ra sự phản ứng dữ dội…

Tags: , ,