Vì sao có ‘phụ nữ’ mà không có ‘phụ nam’?

Vì sao có ‘phụ nữ’ mà không có ‘phụ nam’?

Chúng ta dùng các từ “nữ”, “nữ nhi”, “nữ giới”, “nữ nhân”, “phụ nữ” để chỉ “đàn bà con gái” và “nam”, “nam nhi”, “nam giới”, “nam nhân” để chỉ “đàn ông con trai”. Tuyệt nhiên không có “phụ nam” trong tương quan với “phụ nữ”.

Tags: ,