Đại dịch trong quá khứ và hiện tại: Những điểm trùng hợp

Đại dịch trong quá khứ và hiện tại: Những điểm trùng hợp

Có thể nhận thấy điều đang diễn ra tương đồng với cách mà Cái chết Đen củng cố quyền lực của nhà nước và đẩy nhanh quá trình thống trị các thị trường trọng điểm của một số ít các công ty lớn, về lâu dài.

Tags: , ,