Văn hóa tuyển dụng ‘trói chân’ Nhật Bản trong bài toán nhân khẩu học

Văn hóa tuyển dụng độc hại và cuộc khủng hoảng dân số ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, có con đi kèm với cái giá rất lớn. Những người nghỉ việc chăm sóc con cái thường không thể tìm được công việc hấp dẫn tương tự sau khi họ muốn trở lại thị trường việc làm.

Tags: , , ,

Bàn về quyền phụ nữ và bình đẳng giới

Bàn về quyền phụ nữ và bình đẳng giới

Sự mất cân bằng về giới vốn có nguyên nhân gốc rễ từ chế độ gia trưởng (phụ quyền). Sự đấu tranh không mệt mỏi của nhiều thế hệ đã và đang đem lại những kết quả khả quan và giúp phụ nữ ngày nay có nhiều tự do và quyền hơn.

Tags: , ,