Chùm ảnh: Lăng mộ đặc biệt của hổ tướng nhà Nguyễn giữa Sài Gòn

Chùm ảnh: Lăng mộ đặc biệt của hổ tướng nhà Nguyễn giữa Sài Gòn

Lăng Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu – một trong Ngũ hổ tướng Gia Định – là công trình tiêu biểu của kiến trúc lăng mộ đầu thế kỉ 19 ở Gia Định – Sài Gòn.

Tags: , , , , ,

Chuyện vua Minh Mạng và tự do ngôn luận

‘Cú shock Minh Mệnh’ – cơn địa chấn chính trị của triều đình Huế

Trung tâm của “cú shock” này là một cuộc xung đột lớn về phe phái, phong cách thực hành chính trị và hành chính ở Huế khi vị vua thứ hai của vương triều lên ngôi và xác lập các ‘luật chơi’ mới.

Tags: , , ,

Những mật dụ của nhà Nguyễn về sự kiện thành Hà Nội thất thủ

Những mật dụ của nhà Nguyễn về sự kiện thành Hà Nội thất thủ

Tự Đức – vị hoàng đế yếu ớt về thể lực, thụ hưởng giáo dục bài bản nền cổ học nho giáo phải gánh chịu những điều chưa từng có trong tiền lệ, với những thách thức hoàn toàn mới với hầu hết vua tôi nước Nam.

Tags: , , ,