Chuyện chiếc tàu thủy kiểu Tây phương đầu tiên do người Việt chế tạo

Chuyện chiếc tàu thủy kiểu Tây phương đầu tiên do người Việt chế tạo

Chiếc tàu thuỷ kiểu phương Tây được tự chế tạo lần đầu vào thời Minh Mạng. Đây không chỉ là một thành công về kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm không lệ thuộc vào kỹ thuật của nước ngoài của nhà vua.

Tags: , ,


Hà Tông Quyền: ‘Chánh văn phòng hoàng cung’ của vua Minh Mạng

‘Cú shock Minh Mệnh’ – cơn địa chấn chính trị của triều đình Huế

Trung tâm của “cú shock” này là một cuộc xung đột lớn về phe phái, phong cách thực hành chính trị và hành chính ở Huế khi vị vua thứ hai của vương triều lên ngôi và xác lập các ‘luật chơi’ mới.

Tags: , , ,