Vì sao phương Tây tìm mọi cách viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?

Vì sao phương Tây tìm mọi cách viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?

Các nhà tư tưởng phương Tây đang tìm cách xóa bỏ khái niệm “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” khỏi ý thức của mọi người, thay thế vào đó là định nghĩa về “chiến tranh Xô-Đức”.

Tags: , , , , ,

Dương Đình Nghệ – người khai sinh nền độc lập dân tộc lần thứ nhất?

Dương Đình Nghệ – người khai sinh nền độc lập dân tộc lần thứ nhất?

Việc Dương Đình Nghệ chưa xưng Vương cho thấy ngài vẫn già giặn hơn Ngô Quyền một bậc. Ngài bằng lòng với qui mô tiết độ sứ khi mà bộ máy hành chính bấy lâu chưa đủ sức để lớn hơn.

Tags: , ,

Thủy quân và ngai vàng ở Việt Nam cuối thế kỷ 18: Kỷ nguyên của những con cắt biển

Việt Nam cuối thế kỷ 18: Kỷ nguyên của những con cắt biển

Mùa hè năm 1786, hơn nghìn chiến thuyền từ Phú Xuân tiến ra Bắc. Tham gia trực tiếp đồng thời ‘’đạo diễn’’ cuộc tấn công này là ‘’con cắt nước’’ Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tags: , , ,