Thủy quân và ngai vàng ở Việt Nam cuối thế kỷ 18: Kỷ nguyên của những con cắt biển

Việt Nam cuối thế kỷ 18: Kỷ nguyên của những con cắt biển

Mùa hè năm 1786, hơn nghìn chiến thuyền từ Phú Xuân tiến ra Bắc. Tham gia trực tiếp đồng thời ‘’đạo diễn’’ cuộc tấn công này là ‘’con cắt nước’’ Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tags: , , ,

Đại thủy chiến Thị Nại – ‘trận Xích Bích’ bi tráng của người Việt

Đại thủy chiến Thị Nại – ‘trận Xích Bích’ bi tráng của người Việt

Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ.

Tags: ,

Chùm ảnh: Mộ tướng Võ Tánh và câu chuyện cảm động thời binh đao

Chùm ảnh: Mộ tướng Võ Tánh và câu chuyện cảm động thời binh đao

Người dân Bình Định cũng đã lưu truyền câu ca về cái chết của tướng Võ Tánh như sau: “Ngó lên ngọn tháp Cánh Tiên/ Cảm thương quan Hậu thủ thiềng (thành) ba năm”.

Tags: , , , ,

Vẻ đẹp bất tử trong cái chết của nữ tướng Bùi Thị Xuân

Vẻ đẹp bất tử trong cái chết của nữ tướng Bùi Thị Xuân

Lúc còn sống, người đời khâm phục Bùi Thị Xuân vì bà vừa có nhan sắc, vừa có sự dũng cảm và tài cầm quân của một kiệt tướng thì khi ra đi, bà khiến kẻ thù phải nể sợ trước khí tiết của một anh hùng.

Tags: , ,