Chùm ảnh: Vật chứng quý giá về kỹ nghệ đúc trống đồng của người Việt cổ

Chùm ảnh: Vật chứng quý giá về kỹ nghệ đúc trống đồng của người Việt cổ

Các hiện vật này đã giải đáp bí ẩn liên quan đến phương pháp và kỹ thuật đúc trống đồng của người Việt cổ, đồng thời là minh chứng cho sức sống lâu bền của văn hóa Đông Sơn trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Tags: , , ,