Aware – một phạm trù cơ bản của mỹ học Nhật Bản

Aware – một phạm trù cơ bản của mỹ học Nhật Bản

Aware là một trong những phạm trù quan trọng của mỹ học Nhật Bản. Ngay từ thuở bình minh của văn học xứ Phù Tang, aware đã được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm cổ đại dưới dạng những xúc cảm nguyên sơ và rất đỗi hồn nhiên, chân thành.

Tags: , , ,

Tìm hiểu về chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật

Tìm hiểu về chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật

Trong số các chủ nghĩa trong nghệ thuật trên thế giới, một trong những trường phái có ảnh hưởng nhất là chủ nghĩa hiện đại (Modernism). Chủ nghĩa hiện đại trong nghệ thuật phản ánh bối cảnh lịch sử, xã hội của một quốc gia.

Tags: ,