Bảo vệ hành tinh – quan điểm của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bảo vệ hành tinh – quan điểm của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chủ nghĩa tư bản như một căn bệnh hiện đang lan ra toàn thế giới, mang theo ngọn gió toàn cầu hóa: “Chúng ta xây dựng một hệ thống mà không thể kiểm soát được. Nó thống trị ta, ta trở thành những nạn nhân và nô lệ của nó”.

Tags: , , , ,


Vì sao người Việt mụ mị vì những cuốn sách ‘dạy làm giàu’?

Vì sao người Việt mụ mị vì những cuốn sách ‘dạy làm giàu’?

Sách học làm giàu nhan nhản, nhưng ở đất nước chúng ta vẫn chẳng thấy có ai lên tiếng nói lời tri ân với tác giả những cuốn sách ấy. Phải chăng vì chưa có ai “học và làm theo sách” mà thực sự thành công?

Tags: , , ,