Những điều cơ bản nhất về Thiền

Những điều cơ bản nhất về Thiền

Khi nghe chữ “thiền” thì nhiều người có những ý niệm khác nhau. Để xem xét kỹ lưỡng hơn về thiền thì chúng ta cần nêu ra thắc mắc, và dĩ nhiên, phải trả lời ba câu hỏi: Thiền là gì? Tại sao tôi lại muốn hành thiền? Tôi sẽ hành thiền bằng cách nào?

Tags: , ,

Bài phỏng vấn làm thức tỉnh phương Tây của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài phỏng vấn làm thức tỉnh phương Tây của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Khi thiền sư Thích Nhất Hạnh tới Canada vào năm 2011, nhà báo Andrea Miller đã có cuộc phỏng vấn riêng với thầy và bài viết đã gây nhiều tiếng vang ở đất nước này, cũng như tại nhiều quốc gia phương Tây.

Tags: , , ,