Điện ảnh: Hành trình gian nan để được công nhận là một loại hình nghệ thuật

Điện ảnh: Hành trình gian nan để được công nhận là một loại hình nghệ thuật

Trong những năm tháng đầu tiên được ra đời, điện ảnh vốn không được công nhận là một loại hình nghệ thuật. Trong dòng chảy chủ lưu của nghệ thuật khi ấy, chỉ tồn tại 6 loại hình…

Tags: , ,

Sân khấu Nga – Xô-viết và ba thế hệ đạo diễn sân khấu Việt Nam

Sân khấu Nga – Xô-viết và ba thế hệ đạo diễn sân khấu Việt Nam

Cuối thập kỷ 1950, những người làm sân khấu Việt Nam đã được học nghề đạo diễn, không thông qua trường lớp, mà thông qua thực tiễn dàn dựng của các đạo diễn Nga Xô-viết được cử đến Việt Nam.

Tags: , , ,