‘Con cáo già’ Henry Kissinger và di sản dầy tranh cãi cho nền đối ngoại Mỹ

‘Con cáo già’ Henry Kissinger và di sản đầy tranh cãi cho nền đối ngoại Mỹ

Henry Kissinger đã làm cố vấn cho 12 đời Tổng thống Mỹ, từ Kennedy đến Biden. Với tầm hiểu biết về lịch sử ngoại giao của một học giả, ông đã thay đổi gần như mọi mối quan hệ quốc tế mà mình “chạm” vào.

Tags: , ,

Muhammad Ali: Từ huyền thoại sàn đấu đến anh hùng phản chiến

Muhammad Ali: Từ huyền thoại sàn đấu đến anh hùng phản chiến

“Tại sao tôi phải mặc quân phục rồi đi cả vạn dặm để thả bom và nã đạn vào những người da vàng Việt Nam trong khi nhiều người khác đang bị gọi là mọi đen ở Louisville, bị đối xử như những con chó…”.

Tags: , , ,