Học giả Mỹ: Kennedy ‘sai lầm nghiêm trọng’ khi lật đổ Diệm

Học giả Mỹ: Kennedy ‘sai lầm nghiêm trọng’ khi lật đổ Diệm

Một tác giả Hoa Kỳ nói Tổng thống Kennedy, khi bật đèn xanh cho cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã có sai lầm ngoại giao nghiêm trọng hơn cả thất bại trong vụ ‘Vịnh Con Heo’.

Tags: , , ,