Bài học về chủ quyền và hòa bình nhìn từ lịch sử chủ nghĩa đế quốc Mỹ

Bài học về chủ quyền và hòa bình nhìn từ lịch sử chủ nghĩa đế quốc Mỹ

Mặc dù không thường được coi là một loại hàng hóa nhưng trong lịch sử, chủ quyền đã từng giống như một thứ có thể mua và bán, thậm chí là phương tiện chính cho sự bành trướng lãnh thổ của Mỹ.

Tags: , , ,

‘Lý thuyết về sự suy tàn của nước Mỹ’ qua góc nhìn học giả Trung Quốc

‘Lý thuyết về sự suy tàn của nước Mỹ’ qua góc nhìn học giả Trung Quốc

Người Mỹ nên ý thức được rằng, nếu nước Mỹ không giải quyết vấn đề của chính mình mà chỉ bận rộn tìm kiếm “vật tế thần” từ bên ngoài thì quốc gia này khó có thể ngăn chặn xu thế đi đến suy tàn.

Tags: , , ,

Chủ nghĩa độc tôn: Chứng bệnh hoang tưởng, vĩ cuồng của nước Mỹ

Chủ nghĩa độc tôn: Chứng bệnh hoang tưởng, vĩ cuồng của nước Mỹ

Đặc điểm quan trọng nhất của “chủ nghĩa độc tôn Mỹ” là niềm tin rằng chính Đức Chúa Trời đã giao cho Mỹ sứ mệnh lãnh đạo thế giới. Ronald Reagan từng tuyên bố: “Chúa đã đặt số phận của nhân loại đau khổ vào tay nước Mỹ”.

Tags: , ,

Lịch sử nước Mỹ: Lịch sử viết bằng máu của vô số dân tộc vô tội

Lịch sử nước Mỹ: Lịch sử viết bằng máu của vô số dân tộc vô tội

Tại sao nước Mỹ to lớn như bây giờ? Quá trình bành trướng lãnh thổ của Mỹ diễn ra như thế nào? Ngoài Chiến tranh Việt Nam và các cuộc chiến gần đây thì Mỹ còn đem quân đánh những nơi nào?

Tags: , , , ,

Hiểm họa toàn cầu từ chính sách gieo rắc nỗi sợ hãi của Mỹ

Hiểm họa toàn cầu từ chính sách gieo rắc nỗi sợ hãi của Mỹ

Rất quan trọng để nhắc đến một sai lầm lớn trong cách tiếp cận của Mỹ, là nước Mỹ luôn cần một “kẻ khác”, một kẻ thù nào đó từ bên ngoài như một cách để thống nhất xã hội Mỹ.

Tags: , , , ,

Giáo sư Mỹ nói về vai trò của Việt Nam trong trật tự thế giới đương đại

Giáo sư Mỹ nói về vai trò của Việt Nam trong trật tự thế giới đương đại

Tôi sinh ra khi Stalin, Churchill và Roosevelt đang chiến đấu với Hitler, khi đó chưa có bom nguyên tử và Hồ Chí Minh cũng chưa tuyên bố độc lập. Vì vậy, tôi đã có một vị trí rất tốt để quan sát thế giới…

Tags: , , ,