‘Cân bằng quyền lực’ – thuật ngữ xương sống trong quan hệ quốc tế

‘Cân bằng quyền lực’ – thuật ngữ xương sống trong quan hệ quốc tế

Thuật ngữ “Cân bằng quyền lực” (Balance of power) có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập những trật tự thế giới mới.

Tags: ,

Khu vực học – một số điều cần biết

Khu vực học – một số điều cần biết

Các nghiên cứu khu vực có thể được coi là có nguồn gốc từ sự mở rộng thuộc địa của các cường quốc châu Âu vào thế kỷ 18 và các nỗ lực học tập đi kèm để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, văn hóa và các tổ chức xã hội của các dân tộc thuộc địa.

Tags: ,