Vành đai và con đường: Từ cảnh giác của Âu – Mỹ đến bất an của thế giới

Vành đai và con đường: Từ cảnh giác của Âu – Mỹ đến bất an của thế giới

Chỉ khi nào Trung Quốc giảm bớt tham vọng bá quyền của mình cũng như khéo léo hơn trong xử lý các vấn đề quốc tế thì “Vành đai” mới rõ nét và “Con đường” mới dẫn tới thành công.

Tags: , ,

‘Con đường tơ lụa mới’ và sự ngụy tạo lịch sử của Bắc Kinh

‘Con đường tơ lụa mới’ và sự ngụy tạo lịch sử của Bắc Kinh

Ông Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh rằng các chuyến viễn du xuyên Ấn Độ Dương của Đô đốc Trịnh Hòa là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng. Nhưng sự thật lịch sử không có màu hồng như vậy.

Tags: , ,