Tị nạn Trung Hoa tại Đại Việt và Champa cuối thời nhà Tống

Người tị nạn Trung Hoa tại Đại Việt và Champa cuối thời nhà Tống

Tháng 2/1276, thủ đô nhà Nam Tống rơi vào tay quân Mông Cổ, và vua Tống bị bắt giữ. Với sự trợ giúp của các quan thượng thư trung thành, các thành viên còn lại của hòang gia chạy trốn về phía Nam.

Tags: , , ,

Sử liệu Trung Quốc thế kỷ 17 chứng minh Hoàng Sa thuộc về Việt Nam

Sử liệu Trung Quốc thế kỷ 17 chứng minh Hoàng Sa thuộc về Việt Nam

“Khoảng cách đến Đại Việt là bảy canh đường, bảy canh khoảng 700 dặm. Thời quốc vương trước, hàng năm có sai thuyền đánh cá đi dọc theo bãi cát lượm vàng bạc khí cụ của các thuyền thu tất vào…”.

Tags: , ,

Một cái nhìn về vấn đề bản tính con người trong triết học Trung Hoa cổ đại

Một cái nhìn về vấn đề bản tính con người trong triết học Trung Hoa cổ đại

Những yêu cầu bức xúc của xã hội thời Xuân thu – Chiến quốc và thuyết tiên nghiệm là hai lý do chính tạo ra sự quan tâm của các triết gia, trường phái tư tưởng ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại về vấn đề bản tính con người.

Tags: , ,