Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ mất chủ quyền Hoàng Sa

Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ mất chủ quyền Hoàng Sa

50 năm nhìn nhận lại sự kiện Hoàng Sa để thấy rằng cần tiếp tục lên tiếng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ thiêng liêng này.

Tags: , , , , ,

Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông: Bài học lịch sử và quy luật rút ra

Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông: Bài học lịch sử và quy luật rút ra

Phân tích Hải chiến Hoàng Sa (1974), cuộc tấn công ở Trường Sa (1988), sự kiện Đá Vành Khăn (1995) và sự kiện Bãi cạn Scarborough (2012) để tìm ra những quy luật về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tags: , ,