Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ mất chủ quyền Hoàng Sa

Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ mất chủ quyền Hoàng Sa

50 năm nhìn nhận lại sự kiện Hoàng Sa để thấy rằng cần tiếp tục lên tiếng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ thiêng liêng này.

Tags: , , , , ,

Quy định về đường cơ sở theo Công ước Luật biển

Quy định về đường cơ sở theo Công ước Luật biển

Công ước Luật Biển 1982 đã qui định khá chi tiết về phương pháp thiết lập hệ thống đường cơ sở dùng để tình chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển.

Tags: , , , ,

Việc Israel tấn công bệnh viện ở Dải Gaza nhìn từ luật quốc tế

Việc Israel tấn công bệnh viện ở Dải Gaza nhìn từ luật quốc tế

Cuộc bao vây bệnh viện Al-Shifa, trung tâm y tế lớn nhất ở Dải Gaza, đã dẫn đến cái chết của hàng chục người – trong số đó có ít nhất 7 trẻ sinh non đang nằm trong lồng ấp.

Tags: , , , ,