Những điều cần biết về chiến tranh

Những điều cần biết về chiến tranh

Chiến tranh có thể làm tăng hoặc giảm quyền lực của quốc gia. Có những trường hợp nước thắng trận bị suy giảm quyền lực bởi sự tàn phá trong chiến tranh và không hiếm các cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều là kẻ thua cuộc.

Tags: , ,