Vài suy ngẫm trước tượng đài các chiến sĩ hi sinh ở Gạc Ma

Vài suy ngẫm trước tượng đài các chiến sĩ hi sinh ở Gạc Ma

Một trong những bài học lớn ông cha để lại mà con cháu không chỉ phải nhớ mà cần thuộc làu, là mọi chiến thắng, vốn đều xuất phát từ sự đáp trả khi không còn lựa chọn nào khác, không bao giờ là sự tự hãnh…

Tags: , , , ,

Việc Israel tấn công bệnh viện ở Dải Gaza nhìn từ luật quốc tế

Việc Israel tấn công bệnh viện ở Dải Gaza nhìn từ luật quốc tế

Cuộc bao vây bệnh viện Al-Shifa, trung tâm y tế lớn nhất ở Dải Gaza, đã dẫn đến cái chết của hàng chục người – trong số đó có ít nhất 7 trẻ sinh non đang nằm trong lồng ấp.

Tags: , , , ,