Mèo ‘tên lửa’ và những vũ khí động vật kỳ lạ trong lịch sử thế giới

Mèo ‘tên lửa’ và những vũ khí động vật kỳ lạ trong lịch sử thế giới

Trong chương mục có tiêu đề “Để phóng hỏa một lâu đài hoặc thị trấn mà không thể chiếm được bằng cách khác”, Helm đã trình bày chi tiết cách sử dụng mèo tên lửa để phóng hỏa các vị trí của kẻ thù.

Tags: , ,