Gót chân Achilles của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Gót chân Achilles của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

ASEAN đã ngày càng trở nên bất lực trong việc kiềm chế Trung Quốc làm xói mòn trật tự dựa trên quy tắc của khu vực vốn được định hướng bằng nguyên tắc không gây hấn, tránh xung đột và chủ nghĩa đa phương tự do.

Tags: , ,