BRICS sẽ định hình nền kinh tế và chính trị thế giới những năm tới ra sao?

BRICS sẽ định hình kinh tế và chính trị thế giới những năm tới ra sao?

Các quyết định mới của BRICS được đánh giá là có tính lịch sử, “bắt tay vào một chương mới”, nỗ lực xây dựng “thế giới công bằng, hòa nhập và thịnh vượng”. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm, đánh giá khác nhau.

Tags: ,