Ai ngăn chặn phương Tây phá tan hoang thế giới, nếu không phải Nga?

Ai có thể ngăn chặn phương Tây phá tan hoang thế giới, nếu không phải Nga?

Mặc dù các thách thức an ninh trong từng khu vực đều có những đặc điểm riêng, nhưng tất cả những thách thức đó đều được tạo ra từ các cuộc phiêu lưu địa chính trị, tân thực dân của phương Tây.

Tags: , ,

Cuộc chiến Ukraina nhìn từ thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin

Cuộc chiến Ukraina nhìn từ thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin

Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, thực sự là tất cả mọi thứ có thể, để giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp hòa bình. Nhưng một kịch bản hoàn toàn khác đã được chuẩn bị sau lưng chúng ta.

Tags: , , ,

Toàn văn Thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang ngày 21/2/2023 

Toàn văn Thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang ngày 21/2/2023 

Chúng ta đã từng cởi mở, chân thành sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với phương Tây. Nhưng đáp lại, chúng ta nhận được phản ứng không rõ ràng hoặc đạo đức giả…

Tags: , , , ,

Toan tính chia để trị và nỗ lực can thiệp vào Ukraina của Mỹ

Toan tính chia để trị và nỗ lực can thiệp vào Ukraina của Mỹ

Chia để trị – chủ trương này được áp dụng có hiệu lực từ thời cổ đại và vẫn được sử dụng trong nền chính trị thực tế. Đối thủ của chúng ta đã ra sức chia rẽ chúng ta và sau đó là cai trị các phần đã bị chia nhỏ.

Tags: , , , ,