Vệ sự khốn cùng của chủ nghĩa đế quốc đương đại phương Tây

Về sự khốn cùng của chủ nghĩa đế quốc đương đại phương Tây

Thay vì hợp tác mang tính xây dựng vì lợi ích của tất cả các nước, các quốc gia phương Tây đang ra sức lôi kéo các quốc gia khác vào trò chơi với lửa, đe dọa và tống tiền khắp thế giới. 

Tags: , ,

Sự phân cực Đông – Tây ngày càng rõ nét trong bản đồ địa chính trị thế giới

Sự phân cực Đông – Tây ngày càng rõ nét trên bản đồ địa chính trị thế giới

Phương Tây, do Mỹ cầm đầu, đã xác định và phơi bày các giá trị của thế giới đơn cực. Phương Đông giờ đây đã nhận ra rằng họ chưa sẵn sàng bước vào khu vườn của những kẻ cướp…

Tags: , ,

Bản chất thực dân mới của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ phương Tây

Bản chất thực dân mới của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ phương Tây

“Trật tự dựa trên luật lệ” của Phương Tây phân chia thế giới thành những quốc gia “được lựa chọn” có “pháp quyền thượng đẳng” và tất cả các quốc gia còn lại chỉ có nghĩa vụ duy nhất là phục tùng…

Tags: , , ,

Sự vô liêm sỉ của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ mà phương Tây đang theo đuổi

Sự vô liêm sỉ của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ mà phương Tây đang theo đuổi

Rõ ràng là những luật lệ đó được vẽ ra và áp dụng với mục đích chống lại các quá trình hình thành và lớn mạnh tự nhiên của các trung tâm phát triển độc lập mới và là biểu thể khách quan của chủ nghĩa đa phương…

Tags: ,

Mỹ không có kế hoạch duy trì Ukraina tồn tại như một quốc gia

Mỹ không có kế hoạch duy trì Ukraina tồn tại như một quốc gia

Việc Nga bị tiêu diệt hoặc suy yếu thành quốc gia hạng ba được phương Tây coi là biện pháp thay đổi triệt để trật tự thế giới. Họ đã sẵn sàng đánh Nga đến người Ukraina cuối cùng.

Tags: , , , , , ,

Làm gì để Hiến chương Liên Hợp Quốc không bị phương Tây biến thành tờ giấy lộn?

Làm gì để Hiến chương Liên Hợp Quốc không bị biến thành tờ giấy lộn?

Bằng cách áp đặt “trật tự dựa trên luật lệ”, các tác giả của trật tự đó đã ngạo mạn bác bỏ một nguyên tắc then chốt của Hiến chương Liên hợp quốc là sự bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.

Tags: , , ,