Về một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ nhằm vào Ukraina

Về một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ nhằm vào Ukraina

Ukraina đã sụp đổ và bị chuyển hóa theo đúng ý đồ của Mỹ. Kết quả của cuộc xâm lược là sự ra đời một xã hội mà trong đó chỉ những người căm thù Nga mới có thể được coi là người Ukraina thực sự.

Tags: , , , , ,

‘Nghệ thuật hắc ám’ trong việc thao túng dư luận của phương Tây

‘Nghệ thuật hắc ám’ trong việc thao túng dư luận của phương Tây

Đối với phần lớn thời kỳ Chiến tranh lạnh, Anh đã sử dụng nhiều phương tiện và thủ đoạn để giành ưu thế trong cuộc chiến thông tin. Sau đó, ‘”tuyên truyền đen” có thể đã tiếp diễn tinh vi hơn nhiều…

Tags: , , ,