Chủ nghĩa thực dân dữ liệu: Dữ liệu đô hộ chúng ta thế nào?

Chủ nghĩa thực dân dữ liệu: Dữ liệu đô hộ chúng ta như thế nào?

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đô hộ mới, một kỷ nguyên mà bạo lực và việc cướp đoạt cưỡng chế không còn là điều cần thiết để hiện thực thực dân có thể được thi hành.

Tags: , , , ,

Mất kết nối, bi kịch của con người hiện đại

Mất kết nối, bi kịch của con người hiện đại

Loài người tồn tại đến thời điểm này suy cho cùng là nhờ tính năng kết nối. Những con người riêng lẻ kết nối thành thị tộc, những thị tộc riêng lẻ kết nối thành bộ lạc, những bộ lạc riêng lẻ kết nối thành quốc gia.

Tags: , ,

Một cái nhìn Marxist về xã hội tư bản thời đại công nghệ số

Một cái nhìn Marxist về xã hội tư bản thời đại công nghệ số

Nhạc khiêu vũ điện tử, đặc biệt là techno, có thể coi là biểu hiện của chủ nghĩa xã hội trên sàn nhảy. Khi giới trẻ tổ chức các bữa tiệc kín đảo trong nhà kho bỏ hoang, nó trở thành một phong trào dân sự cấp cơ sở…

Tags: , ,