Về hội chứng cuồng thần tượng Hàn Quốc ở một bộ phận giới trẻ Việt Nam

Về hội chứng cuồng thần tượng Hàn Quốc ở một bộ phận giới trẻ Việt Nam

Có sở thích và đam mê là tốt. Nhưng hâm mộ thần tượng Kpop tới mức cuồng dại, tôn thần tượng Kpop thành các bậc thiên tài, thần thánh, đặt thần tượng Kpop lên trên tất cả… thì rõ ràng là có vấn đề về đầu óc.

Tags: , ,