4 bài học phát triển kinh tế cho Việt Nam từ đất nước Israel

4 bài học phát triển kinh tế cho Việt Nam từ đất nước Israel

“Chúng tôi khởi nghiệp rất nhiều, nhưng chúng tôi không thành công trong việc biến các công ty khởi nghiệp trở thành một công ty khổng lồ. Các công ty đã bị mua lại và rất nhiều người có trí tuệ của chúng tôi đã rời Israel”.

Tags: , ,