Cơn sốt đất phi lý và bi kịch về nơi ăn chốn ở của công nhân ngoại tỉnh

Cơn sốt đất phi lý và bi kịch về nơi ăn chốn ở của công nhân ngoại tỉnh

Cuộc sống của họ chỉ quẩn quanh tại các khu nhà xưởng và khu trọ tồi tàn. Một gian trọ 15 mét vuông có gác lửng có thể là nơi sinh hoạt của một gia đình hoặc một nhóm bốn năm người, thậm chí là sáu người.

Tags: ,

Làm gì để người nghèo không rơi vào cảnh khốn cùng vì COVID-19?

Làm gì để người nghèo không rơi vào cảnh khốn cùng vì COVID-19?

Những người thuộc tầng lớp trung lưu như tôi còn cầm cự, xoay sở được do có nền tảng như tấm bằng đại học hay một quỹ tiết kiệm nho nhỏ. Những lao động nghèo, không nhiều người có điều kiện này.

Tags: , ,