Làm gì để người nghèo không rơi vào cảnh khốn cùng vì COVID-19?

Làm gì để người nghèo không rơi vào cảnh khốn cùng vì COVID-19?

Những người thuộc tầng lớp trung lưu như tôi còn cầm cự, xoay sở được do có nền tảng như tấm bằng đại học hay một quỹ tiết kiệm nho nhỏ. Những lao động nghèo, không nhiều người có điều kiện này.

Tags: , ,


Nhận diện tầng lớp công nhân dữ liệu trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Nhận diện tầng lớp công nhân dữ liệu trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Hiếm có ai nghĩ rằng quá trình xây dựng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra nhiều vị trí lao động đơn giản, máy móc và lặp đi lặp lại đến như vậy. Họ là những người công nhân trong thời đại của AI.

Tags: , , ,