Marx đã đúng: Người lao động ‘bán đi bộ da của chính mình’ trong chế độ tư bản

Marx đã đúng: Người lao động ‘bán đi bộ da của chính mình’ trong chế độ tư bản

Họ gặp nhau với tư cách bình đẳng khi thực hiện sự trao đổi này. Nhưng sau đó: Một người mỉm cười đắc chí, người kia thì rụt rè và lùi lại. Anh ta đã mang đến chợ bộ da của chính mình…

Tags: , , ,

Chỉ dẫn của Karl Marx dành cho sự bất định của thế kỷ 21

Chỉ dẫn của Karl Marx dành cho sự bất định của thế kỷ 21

Grundrisse – một văn bản của Marx, ngẫu hứng và ít phổ biến hơn so với bộ Tư bản – thích hợp một cách hoàn hảo để giúp chúng ta hiểu rõ những cuộc khủng hoảng hỗn loạn đan xen nhau của những năm 2020.

Tags: , ,

Góc nhìn Marxist về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại AI

Góc nhìn Marxist về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại AI

Nếu chúng ta muốn trí tuệ nhân tạo cải thiện thay vì thay thế hoặc làm suy thoái công việc của mình, chúng ta phải chuẩn bị để tiếp tục cuộc chiến ngay trong chính quá trình lao động đó.

Tags: , , ,