Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Kinh tế thị trường định hướng XHCN qua bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa làm rõ và xác lập mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi.

Tags: , , ,

Chủ nghĩa tư bản và thực phẩm: Sự thừa mứa vô đạo đức giữa những cơn đói

Chủ nghĩa tư bản và thực phẩm: Sự thừa mứa vô đạo đức giữa những cơn đói

Không có ngành công nghiệp nào thể hiện sự khủng khiếp của chủ nghĩa tư bản nhiều hơn ngành thực phẩm. Người lao động bị bóc lột, hành tinh bị phá hủy, và chúng ta được cho ăn thực phẩm rác…

Tags: , ,

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Tags: , , ,

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa, từ sự xuất hiện của nó song hành với dân tộc, bản chất của nó như bản chiếu rộng của con người, sự tồn tại của nó như hành động của con người đến việc tại sao độc lập là không có gì quý hơn.

Tags: , ,