Chủ nghĩa tư bản và thực phẩm: Sự thừa mứa vô đạo đức giữa những cơn đói

Chủ nghĩa tư bản và thực phẩm: Sự thừa mứa vô đạo đức giữa những cơn đói

Không có ngành công nghiệp nào thể hiện sự khủng khiếp của chủ nghĩa tư bản nhiều hơn ngành thực phẩm. Người lao động bị bóc lột, hành tinh bị phá hủy, và chúng ta được cho ăn thực phẩm rác…

Tags: , ,

Suy ngẫm về thức ăn trong cái thùng rác của người Việt

Suy ngẫm về thức ăn trong cái thùng rác của người Việt

Dù thuộc nhóm “nhà nghèo”, thực phẩm bị bỏ đi trong rác tại Việt Nam gần gấp đôi các nước giàu. Cứ mỗi 10 tấn rác thải ra tại Việt Nam có 5 đến 8 tấn rác hữu cơ dễ phân hủy – hầu hết là rác thực phẩm.

Tags: , ,

Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

Viễn cảnh đáng sợ về môi trường thế giới năm 2050

1/2 dân số không có nước sạch, cá biển tuyệt chủng hàng loạt, dịch bệnh tràn lan… là điều mà Trái đất sẽ phải đối mặt vào năm 2050.

Tags: , , , , , ,