Bàn về di sản đô thị và biến đổi khí hậu

Bàn về di sản đô thị và biến đổi khí hậu

Bảo tồn di sản đô thị là những hoạt động đặc thù, với rất nhiều cấp độ, mức độ, kỹ thuật. Bảo tồn di sản đô thị đặt trong bối cảnh phát triển đô thị bền vững và biến đổi khí hậu lại càng phức tạp hơn nữa.

Tags: ,

Biến đổi khí hậu: Thách thức quá lớn cho các đô thị Việt Nam

Biến đổi khí hậu: Thách thức quá lớn cho các đô thị Việt Nam

Chưa bao giờ các đô thị lại đứng trước nhiều thách thức như lúc này. Mưa lũ, bão lớn, triều cường… tất cả, đang đòi hỏi cần một nghiên cứu nghiêm túc tầm quốc gia và quốc tế cho các đô thị Việt Nam.

Tags: ,