Vi khí hậu và những ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Vi khí hậu và những ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Vi khí hậu phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc không khí. Những yếu tố này có thể khiến vi khí hậu có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sức khỏe của con người.

Tags: ,

Tác động của khí hậu, thời tiết đến sức khỏe dưới góc nhìn y học

Tác động của khí hậu, thời tiết đến sức khỏe dưới góc nhìn y học

Sự biến hóa của khí hậu thời tiết có sự ảnh hưởng đặc biệt đối với sức khỏe con người. Nghiên cứu y học cũng cần phải đặt vấn đề quan hệ giữa người với tự nhiên như là một trong những thành tố trọng yếu.

Tags: ,

Bài học chống nắng nóng chết người ở một thành phố nghèo

Bài học chống nắng nóng chết người ở một thành phố nghèo

Đến lúc này, người dân Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, vẫn chưa thôi ám ảnh khi nghĩ về đợt nắng nóng kỷ lục từng thiếu đốt TP này hồi năm 2010. Thời điểm đó, khi nhiệt độ thực tế tại đây vượt quá 46oC,

Tags: , ,