‘Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó’: Chúng ta đã giết chết một Hà Nội dung dị

‘Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó’: Chúng ta đã giết chết một Hà Nội dung dị

Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó từ nhiều thập kỷ trước là một tổ hợp hài hòa giữa cư dân/nhà/ngõ/phố, trong đó mọi hợp phần đều nhỏ như nhau nên không xảy ra những xung đột gì đáng kể.

Tags: , , ,

Điểm qua một số đô thị sinh thái trên thế giới

Điểm qua một số đô thị sinh thái nổi tiếng trên thế giới

Đô thị sinh thái là thành phố tập trung vào nâng cao sức khỏe của người dân và xã hội thông qua quy hoạch và quản lý đô thị, khai thác lợi ích của các hệ sinh thái, bảo vệ và duy trì những tài sản này cho các thế hệ tương lai.

Tags: ,