Đô thị bền vững và một số vấn đề môi trường

Đô thị bền vững và một số vấn đề môi trường

Bài báo này mở đầu loạt bài của nhóm nghiên cứu đến từ các trường Đại học và Viện Khoa học Quốc gia, trước hết là nhằm làm rõ những khái niệm, nội dung liên quan đến phát triển bền vững, đô thị bền vững, đô thị xanh…

Tags: ,

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ xã hội và văn hóa

Từ giữa thập niên 80 đến nay, “phát triển bền vững” (Sustainable development) đã trở thành một ý niệm thời thượng. Nó là khẩu hiệu của hàng trăm tổ chức quốc tế và là một tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược phát triển của hầu hết mọi nước.

Tags: