Đôi điều về ‘phát triển’ và ‘bền vững’

Đôi điều về ‘phát triển’ và ‘bền vững’

Nhìn từ thực tế hẹp trong đời sống đã thấy những va chạm, những nghịch lý của phát triển bởi chủ thể của sự phát triển thường khiếm khuyết trong việc nhận chân giá trị nghĩa là đạo đức của phát triển, chìa khóa cho sự bền vững của phát triển…

Tags: