Bức tranh toàn cảnh về văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Bức tranh toàn cảnh về văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Nói đến văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ không thể không nói đến tính tự trị. Điều đó có nghĩa là, làng nào biết làng ấy, các làng tồn tại khá biệt lập với nhau và phần nào độc lập với triều đình phong kiến.

Tags: , ,

Khi người nông dân ‘ruộng bề bề không bằng ngồi lê Hà Nội’

Khi người nông dân ‘ruộng bề bề không bằng ngồi lê Hà Nội’

Đi làm thuê ở thành phố, “tiền tươi, thóc thật”, khéo chi tiêu, mỗi năm còn dành dụm được chút ít. Ấy là sự tính toán của những người dân nghèo nhiều đời vẫn quẩn quanh nơi cái nghèo “bền vững” ở thôn quê.

Tags: , ,