Xây ‘lâu đài’ ở nông thôn: Sự băng hoại giá trị văn hóa truyền thống Việt

Xây ‘lâu đài’ ở nông thôn: Sự băng hoại giá trị văn hóa truyền thống Việt

Vùng nông thôn cần những ngôi nhà giản dị nhưng bền vững, chan hòa với thiên nhiên, với cộng đồng. Nó thể hiện bản sắc văn hóa của người Việt Nam sống tình nghĩa, sống có làng xóm. Chứ không phải là cách biệt.

Tags: , ,