Một góc nhìn về ‘vấn nạn’ cỗ quê

Một góc nhìn về ‘vấn nạn’ cỗ quê

Với nhiều gia đình nghèo, hưu trí, thuần nông, vốn phụ thuộc vào những vụ mùa còm cõi, trong nếp sống “phép vua thua lệ làng”, việc phải tham dự các đám đình thực sự là nỗi sợ hãi. Chúng trở thành gánh nặng bám lấy cuộc sống của họ.

Tags: , ,


Bức tranh toàn cảnh về văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Bức tranh toàn cảnh về văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Nói đến văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ không thể không nói đến tính tự trị. Điều đó có nghĩa là, làng nào biết làng ấy, các làng tồn tại khá biệt lập với nhau và phần nào độc lập với triều đình phong kiến.

Tags: , ,