Bức tranh toàn cảnh về văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Bức tranh toàn cảnh về văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Nói đến văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ không thể không nói đến tính tự trị. Điều đó có nghĩa là, làng nào biết làng ấy, các làng tồn tại khá biệt lập với nhau và phần nào độc lập với triều đình phong kiến.

Tags: , ,